O mnie

kkazmierczak usmiech2

Katarzyna Kaźmierczak, lat 51, nauczycielka z 25 letnim doświadczeniem zdobytym w dwóch placówkach – Szkole Podstawowej im. L. Teligi oraz Gimnazjum im. K. Górskiego w Poraju. Prezeska Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom „Aspera” w Poraju, instruktorka ZHP, od 15 lat koordynatorka porajskich Finałów Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wielu innych akcji społecznych. Przewodnicząca Rady Gminy w kadencjach 2010 – 2014 i 2014 – 2018, od października 2016 zastępca wójta Gminy Poraj. Historyk z wykształcenia i pasji, propagatorka wiedzy o społeczeństwie w teorii (nauczanie) i praktyce prowadzenia licznych projektów. W życiu prywatnym szczęśliwa mężatka, mama 25 letniego Michała i 16 letniej Julii.